คลังเปิดรับเรื่องร้องเรียน เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

3694

คลังเปิดรับเรื่องร้องเรียน เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงการ อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด เปิดรับให้คำปรึกษา ร้องเรียนและร้องทุกข์ กรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย กรุงเทพฯ ร้องเรียนได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ซอยอารีสัมพันธ์) ส่วนในต่างจังหวัดสามารถสอบถามร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) สิ่งสำคัญ ขอให้ท่านนำบัตรประชาชน / เลขบัญชีธนาคาร / เลขเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในค้นหาข้อมูล และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วย

UeqVtb.jpg

Facebook Comments