Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 1.9 เมื่อเวลา 00.03 น. (วันที่ 29 มิ.ย. 62)

แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 1.9 เมื่อเวลา 00.03 น. (วันที่ 29 มิ.ย. 62)

-

วังเหนือยังไหวไม่หยุด เกิดแผ่นดินไหวซ้ำจุดเดิม ขนาด 1.9 เมื่อเวลา 00.03 น. (วันที่ 29 มิ.ย. 62)

     วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 00.03 น. รายงานเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 1.9 ความลึกจากผิวดิน 2 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย โดยสำหรับจุดนี้เป็นจุดเดียวกับที่เกิดแผ่นดินใน อ.วังเหนือ ติดต่อกันมาแล้วนับร้อยครั้ง ในช่วงเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา

คลิกดูพิกัดจุดเกิดแผ่นดินไหว

Must Read

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ .... เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้...
error: Alert: Content is protected !!