Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลาม จ.เชียงใหม่ ยังคงให้งดเว้นการละหมาดวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลาม จ.เชียงใหม่ ยังคงให้งดเว้นการละหมาดวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

-

มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลาม จ.เชียงใหม่ ยังคงให้งดเว้นการละหมาดวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดใน จ.เชียงใหม่เพื่อหารือในเรื่องมาตรการการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด โดยมติในที่ประชุมเห็นว่า ยังคงงดเว้นการละหมาดวันศุกร์ จนกว่าสถานการจะดีขึ้น และได้ออกประกาศของสํานักงานคณะอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการ ผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) และแนวทางปฏิบัติตามประกาศสํานัก จุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 5/2563) และคําสั่งของผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เชิญอิหม่ามทุกมัสยิดเข้า ร่วมประชุมหารือ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 มัสยิดอิสลาม บ้านฮ่อ

96795447 2961401277314517 1096370142666817536 o

ตามที่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดได้เชิญอิหม่ามประจํามัสยิดเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อน ปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) และแนวทางปฏิบัติตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 5/2563) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอิหม่ามทุกมัสยิดเข้าร่วมหารือ ในที่ประชุมมีมติให้งดการละหมาดวันศุกร์(ญมอะห์) ต่อไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะมีสภาวการณ์ดีขึ้น โดยให้สัปปุรุษละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่บ้าน จนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงของสํานัก จุฬาราชมนตรีและประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ) ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่

96584409 2961401347314510 6333482014473191424 o

95703455 145221980456233 203754541307396096 o

Must Read

มช. ออกแถลงการณ์ ไม่ยินยอมให้ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

มช. ออกแถลงการณ์ ไม่ยินยอมให้ปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กรณีมีบุคคลเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อ ปลดประติมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ระบุว่า ตามที่ ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดประติมากรรมแห่งแสง พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ติดตั้ง ณ ผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!