Home ข่าวทั่วไทย ท่าอากาศยานไทย แจ้งเตือนผู้โดยสารภายในประเทศ เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด – 19

ท่าอากาศยานไทย แจ้งเตือนผู้โดยสารภายในประเทศ เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด – 19

-

ท่าอากาศยานไทย แจ้งเตือนผู้โดยสารภายในประเทศ เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด – 19

คำแนะนำการเดินทาง สำหรับผู้โดยสาร สามารถตรวจสอบมาตรการของแต่ละท่าอากาศยาน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้อากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. โดยผู้ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. สามารถสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินและการให้บริการได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้โดยสารขาเข้า : ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องกรอกข้อมูลสําหรับติดตามตัวในเอกสาร ชม.1 รวมทั้งรับแจกเอกสารคําแนะนําการเฝ้าสังเกตอาการหรือกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

ผู้โดยสารชาวต่างชาติ : ต้องกักตัวในที่พักหรือโรงแรมที่จังหวัดกําหนดเป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

จังหวัดเชียงราย

ผู้โดยสารขาเข้า : มีภูมิลําเนาและวิถีชีวิตประจําวันในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล จังหวัดภูเก็ต รวมถึง 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้มากกว่า 1 วัน ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่พํานักอาศัยเพื่อดําเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้าน 14 วัน

จังหวัดภูเก็ต

ระงับการให้บริการตามคําสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 103/2563 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และสงขลา สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินหาดใหญ่

  • ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการดำเนินงานของสนามบิน

cr. โฆษกรัฐบาล

เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด – 19

Must Read

เตรียมหนาวระลอกใหม่ ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ช่วง 17-19 ม.ค. 64 นี้

เตรียมหนาวระลอกใหม่ ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ช่วง 17-19 ม.ค. 64 นี้ ในวันที่ 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ม.ค....
error: Alert: Content is protected !!