Home ข่าวทั่วไทย มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มมาตรการกักตัว ชี้สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย หลังพบผู้เดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนา ติดโควิด-19

มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มมาตรการกักตัว ชี้สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย หลังพบผู้เดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนา ติดโควิด-19

-

มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มมาตรการกักตัว ชี้สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย หลังพบผู้เดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนา ติดโควิด-19

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้คุมเข้มมาตรการกักตัว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตกลับจังหวัดภูมิลําเนา โดยระบุว่า

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2565 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 แจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงาน ในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลําเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอํานวยความสะดวกตามความ เหมาะสม สําหรับจังหวัดปลายทางซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลําเนาให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค หากมีกรณี สงสัยให้พิจารณานําเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลําเนา ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ให้ทุกจังหวัดยังคงดํารงความสําคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลําเนาหรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางตามแนวปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุข

Up2EOP.jpg

Must Read

แผ่นดินไหว อ.สันกำแพง ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร

แผ่นดินไหว อ.สันกำแพง ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร วันที่ 22 กันยายน 2563 รายงานเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 10.29 น. ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
error: Alert: Content is protected !!