Home ข่าวทั่วไทย มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มมาตรการกักตัว ชี้สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย หลังพบผู้เดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนา ติดโควิด-19

มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มมาตรการกักตัว ชี้สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย หลังพบผู้เดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนา ติดโควิด-19

-

มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มมาตรการกักตัว ชี้สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย หลังพบผู้เดินทางจากภูเก็ตกลับภูมิลำเนา ติดโควิด-19

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้คุมเข้มมาตรการกักตัว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตกลับจังหวัดภูมิลําเนา โดยระบุว่า

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2565 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 แจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงาน ในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลําเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอํานวยความสะดวกตามความ เหมาะสม สําหรับจังหวัดปลายทางซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลําเนาให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค หากมีกรณี สงสัยให้พิจารณานําเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลําเนา ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ให้ทุกจังหวัดยังคงดํารงความสําคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลําเนาหรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางตามแนวปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุข

Up2EOP.jpg

Must Read

 กล้อง AI สารภี จับภาพ จยย. ไม่สวมหมวกกันน็อก แถมยังติดสติกเกอร์ปิดบังเลขทะเบียนรถ เตือนมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ไม่สวมหมวกโดนอีก...

 กล้อง AI สารภี จับภาพ จยย. ไม่สวมหมวกกันน็อก แถมยังติดสติกเกอร์ปิดบังเลขทะเบียนรถ เตือนมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ไม่สวมหมวกโดนอีก 400 บาท ตามที่ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรสารภี ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้กล้องระบบ AI อัจฉริยะนั้น พบว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นแผ่นทะเบียนหลายๆ รูปแบบซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจจราจร สภ.สารภี จะได้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

error: Alert: Content is protected !!