กพท. อัปเดตเวลาเปิด-ปิดสนามบินทั่วประเทศ เคาะสนามบิน 5 แห่งเปิดได้ 24 ชั่วโมง

8444

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อัปเดตเวลาเปิด-ปิดสนามบินทั่วประเทศ เคาะสนามบิน 5 แห่งเปิดได้ 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 9 พฟษ๓าคม 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลสนามบินและช่วงเวลาที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบช่วงเวลาเปิด-ปิด ของสนามบินได้ ดังนี้

-เปิด-ปิดเวลา 7.00 น. – 19.00 น.
สนามบินน่านนคร / สนามบินพิษณุโลก / สนามบินแพร่ / สนามบินแม่สอด / สนามบินแม่ฮ่องสอน / สนามบินลำปาง / สนามบินขอนแก่น / สนามบินนครพนม / สนามบินบุรีรัมย์ / สนามบินร้อยเอ็ด / สนามบินเลย / สนามบินสกลนคร / สนามบินอุดรธานี / สนามบินอุบลราชธานี / สนามบินชุมพร / สนามบินตรัง / สนามบินนครศรีธรรมราช / สนามบินระนอง

-เปิด-ปิดเวลา 06.00 น. – 23.00 น.
สนามบินเชียงราย

-เปิด-ปิดเวลา 06.00 น. – 24.00 น.
สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินหาดใหญ่

-เปิด-ปิดเวลา 07.00 น. – 19.00 น.
สนามบินสุราษฎร์ธานี / สนามบินกระบี่

-เปิด-ปิดเวลา 08.00 น. – 19.00 น.
สนามบินสมุย

-เปิด-ปิดเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
สนามบินหัวหิน

-เปิด 24 ชม.
สนามบินอู่ตะเภา / สนามบินดอนเมือง / สนามบินสุวรรณภูมิ

*ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
**ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละสนามบิน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด**
***อากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังคงห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 เวลา 23.59 น.**

96084084 1595000490662647 1369298112983597056 o (1)

95906499 1595000553995974 848788247537516544 o ข้อมูล – ภาพ : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย / ท่าอากาศยานไทย

Facebook Comments