เชียงใหม่จับผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ-เคอร์ฟิว ได้กว่า 768 คน ตั้งแต่มีการบังคับใช้มา

2639

เชียงใหม่จับผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ-เคอร์ฟิว ได้กว่า 768 คน ตั้งแต่มีการบังคับใช้มา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถิติช่วงวันที่ 8 พ.ค. 63 ถึง 9 พ.ค. 63 จากการตั้งจุดตรวจตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยสามารถจับกุมได้จำนวน 26 ราย โดยแบ่งเป็นจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานช่วง 22.00-04.00 น. จำนวน 12 ราย ในจำนวนนี้ 3 ราย พบเป็นผู้ขับขี่ในขณะเมาสุรา และจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นอกเวลาเคอร์ฟิว ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมหรือมั่วสุม และความผิด พ.ร.บ.การพนัน ได้อีกจำนวน 14 ราย

95752415 2815025828623225 4318972486692634624 o

สำหรับข้อมูลสรุปโดยรวมตั้งแต่เริ่มบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯและเคอร์ฟิว ช่วงตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. – 9 พ.ค. 63 นั้น ในพื้นที่ของจังหวัดเียงใหม่ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดฝ่าฝืนเคอร์ฟิวได้กว่า 700 ราย และจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯได้อีกกว่า 68 ราย รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 768 รายด้วยกัน

96422570 2815025928623215 2190878971061600256 o96159575 2815025938623214 7328558475905073152 o
95876471 2815025845289890 2141721352371961856 oS 80576523