blank
blank
Home ข่าวทั่วไทย เปิดไทม์ไลน์! รัฐบาลเตรียมสู่มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2

เปิดไทม์ไลน์! รัฐบาลเตรียมสู่มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2

-

blank

เปิดไทม์ไลน์! รัฐบาลเตรียมสู่มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2

หลังจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 1 ผ่านพ้นไปหนึ่งสัปดาห์ พบว่าประชาชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ รัฐบาลก็จะออกมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 เพื่อให้พี่น้องประชาชนดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับช่วงปกติ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้

ไทม์ไลน์

– วันที่ 8 – 12 พ.ค. 63 : เปิดรับฟังความคิดเห็นหลังจากการใช้มาตรการ โดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติ เชิงสถานการณ์ และความคิดเห็น

– วันที่ 13 พ.ค. 63 : ซักซ้อมความเข้าใจ

– วันที่ 14 พ.ค. 63 : ยกร่างข้อกำหนดมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 และนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

– วันที่ 17 พ.ค. 63 : ใช้มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 (หากไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น)

Cr: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2

 

blank

Must Read

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 โดยมี...