เจ้าหน้าที่ในเชียงใหม่ ตะเวนจับผู้ขายสินค้ารละเมิดทรัพย์สินฯ ได้หลายรายการ

     วันที่ 26 – 28 มิ.ย. 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการในชุดตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ย่านการค้าไนท์พลาซ่า ห้องคอมพิวเตอร์พลาซ่า ไอคอน และตลาดรินคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งโดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

    ผลการตรวจสอบพบสินค้าจำนวน 79 รายการ (448 ชิ้น) ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ชุดตรวจสอบฯ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่อไป