สภ.แม่โจ้ รวบชาย 4 ราย ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน พบมีเมาแล้วขับด้วย

2828

สภ.แม่โจ้ รวบชาย 4 ราย ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน พบเมาแล้วขับด้วย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.50 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ. ณฐภณ แก้วกำเนิด ผกก.สภ. แม่โจ้ฯ, พ.ต.ท. เบน วงค์เครือ รอง ผกก.ป.สภ.แม่โจ้,, พ.ต.ท. กฤตภาส ธนวัฒนันทกุล สวป.สภ. แม่โจ้ สั่งการให้ ร.ต.อ. กรณ์เชษฐ์ ซื่อสัตย์ รอง.สวป.สภ.แม่โจ้ฯ, พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ 201 สายตรวจ121 ร่วมกันออกตรวจสอบในพื้นที่ บนถนน เชียงใหม่-พร้าว หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 2 ลงที่ 2 เม.ย. 63 ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19 ) จังหวัดเชียงใหม่

blank

ผลการปฎิบัติ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย เป็นชายทั้งหมด โดย 2 รายแรก เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อที่ 1 “ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือข้อยกเว้น หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และข้อหาเป็นผู้ขับขี่ ขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น

ส่วนอีกสองราย เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ฝ่าฝืนข้อกำหนด ข้อที่ 1″ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือข้อยกเว้น หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่

ข้อมูล : สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้