Home ข่าวทั่วไทย คุมเข้ม!!เดินทางไกลข้ามจังหวัดด้วย 'รถไฟ' ต้องกรอกแบบฟอร์ม เก็บประวัติผู้โดยสาร

คุมเข้ม!!เดินทางไกลข้ามจังหวัดด้วย ‘รถไฟ’ ต้องกรอกแบบฟอร์ม เก็บประวัติผู้โดยสาร

-

คุมเข้ม!!เดินทางไกลข้ามจังหวัดด้วย ‘รถไฟ’ ต้องกรอกแบบฟอร์ม เก็บประวัติผู้โดยสาร

ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในช่วงประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และใช้รถไฟโดยสารเดินทางต้องทราบ ล่าสุด กรมการขนส่งทางราง ออกมาตรการป้องกันโรคในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสำหรับรถไฟทางไกล เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับการตรวจคัดกรองในระบบขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง

การให้บริการโดยสารรถไฟทางไกลข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ สธ. กำหนด และจัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง (แบบ ต.8-คค/รฟท) ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดให้ผู้โดยสารทราบในเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารและเมื่อผู้โดยสารแสดงตนก่อนขึ้นขบวนรถ

ผู้ใช้บริการ

สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟทางไกลข้ามจังหวัด ควรวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทาง พร้อมทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานีต้นทางและปลายทางโดยเคร่งครัด

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ ขอรับแบบฟอร์ม ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟ https://drive.google.com/open?id=1jiBXUZWKtyiVrXSU77uJqWsi1fDCAZvX

Cr. ไทยคู่ฟ้า

 

Must Read

กองปราบเตือน “กลโกงหลอกเอาบัญชี” อ้างถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากแจกเงินช่วยเหลือคน ก่อนหลอกเอาภาพสมุดบัญชีและบัตรประชาชน

กองปราบเตือน "กลโกงหลอกเอาบัญชี" อ้างถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากแจกเงินช่วยเหลือคน ก่อนหลอกเอาภาพสมุดบัญชีและบัตรประชาชน กองปราบปราม โพสต์เตือนภัยกลโกงหลอกเอาบัญชี โดยะรุบว่า ใครเคยเห็นข้อความแบบนี้บ้าง "วันนี้ถูกหวยรางวัลที่ 1 ได้เงินมา 12 ล้าน" อยากแจกรางวัล ช่วยเหลือคน คนละ 5,000 บาท เพียงพิมพ์คำว่า "ยินดีด้วย" ถ้าขึ้นสีส้มรับเงินไปเลย" ซึ่งหลังจากที่ท่านพิมพ์คำว่า "ยินดีด้วย" ลงใต้โพสต์ ก็จะมีคนแปลกหน้า...