Home ข่าวทั่วไทย ห้ามขี้โกง!! ขายทุเรียนอ่อน มีโทษถึงจำคุก 3 ปี ปรับเงิน 6 หมื่นบาท

ห้ามขี้โกง!! ขายทุเรียนอ่อน มีโทษถึงจำคุก 3 ปี ปรับเงิน 6 หมื่นบาท

-

ห้ามขี้โกง!! ขายทุเรียนอ่อน มีโทษถึงจำคุก 3 ปี ปรับเงิน 6 หมื่นบาท

การจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคทำลายชื่อเสียงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 โทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

หากผู้บริโภคและประชาชนพบเห็นการซื้อ – ขาย หรือได้รับความเดือดร้อน จากการ ซื้อ – ขาย ทุเรียนอ่อน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอ หรือแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ทุกแห่ง

Cr. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Must Read

error: Alert: Content is protected !!