Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน ซึ่งถือเป็นรายสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน ซึ่งถือเป็นรายสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่

-

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน ซึ่งถือเป็นรายสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้ว เป็นรายสุดท้ายของโรงพยาบาลและจังหวัดเชียงใหม่กลับบ้าน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาลและได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ Surgical Mask, หน้ากากอนามัยแบบผ้า, Face Shield, และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ป่วยได้มอบของขวัญเพื่อขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ดูแล ให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้เปิดให้การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 รวม 46 วัน รักษาผู้ป่วยจนไม่พบเชื้อและอนุญาตให้กลับบ้านได้รวมทั้งหมดจำนวน 20 ราย และโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ข้อมูล : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

95585463 2098888966922938 3850739374035566592 o
95663576 2098888730256295 1917142571935596544 o
95952691 2098888803589621 9067855020573065216 o
96084391 2098888873589614 8489898283915804672 o
96358633 2098888780256290 4115987917057294336 o

Must Read

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน...
error: Alert: Content is protected !!