งดเวียนเทียนวันวิสาขบูชา โฆษก ศบค. เผยมติมหาเถรสมาคม ให้กิจกรรมวันวิสาขบูชาเป็นการกิจปฏิบัติของสงฆ์

939

งดเวียนเทียนวันวิสาขบูชา โฆษก ศบค. เผยมติมหาเถรสมาคม ให้กิจกรรมวันวิสาขบูชาเป็นการกิจปฏิบัติของสงฆ์

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชนผ่านโซเซียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19

โฆษก ศบค. กล่าวเผยว่ามหาเถรสมาคม มีมติเกี่ยวข้องการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในช่วงวันวิสาขบูชาให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคเห็นชอบให้ทุกวัด ทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ให้เป็นการปฏิบัติกิจของสงฆ์เท่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ

UChZSR.jpg
Facebook Comments