พม.ยืนยันจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ จำนวน 1,000 บาท ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

208

พม.ยืนยันจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ จำนวน 1,000 บาท ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยัน กระทรวงไม่มีการส่งข้อความแจ้งทางไลน์เพื่อให้ผู้พิการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือโดยให้นำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พ.ม.จ.) เงินเยียวยาจำนวน 1,000 บาท ที่จะมอบให้กับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน 2 ล้านคนทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดยกระทรวง พม. จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้พิการ ผ่านการโอนเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด โดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ หรือยื่นเรื่องที่ พ.ม.จ. แต่อย่างใด

ขณะนี้กระทรวง พม. กำลังเร่งทำเรื่องจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้พิการอย่างเร่งด่วน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.

Cr. โฆษกรัฐบาล