มาตรการผ่อนปรน เปิดร้านเสริมสวย และร้านตัดผม แนะให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19

606
มาตรการผ่อนปรน เปิดร้านเสริมสวย และร้านตัดผม แนะให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19

มาตรการผ่อนปรน เปิดร้านเสริมสวย และร้านตัดผม แนะให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19

ภายหลังมีประกาศผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ให้ร้านตัดผมสามารถเปิดให้บริการได้แล้ว แต่ก่อนจะไปตัดผมที่ร้าน มีข้อควรปฏิบัติที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ดังนี้

ร้านตัดผม

▪ ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการในร้านทุกคน มีความรู้ในการปฏิบัติตัวมีสุขอนามัยที่ดี

▪ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

▪ สวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือสวม Face shield ใส่ถุงมือยางตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

 สิ่งแวดล้อมภายในร้าน

✅ มีจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ

✅ มีระบบระบายอากาศที่ดี โดยเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

✅ ทำความสะอาดเก้าอี้ จุดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง/ครั้ง

✅ อุปกรณ์ เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า

✅ ไม่ควรใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ใบมีดโกน

ส่วนของลูกค้า

✔ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

✔ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

✔ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนข้าและออกจากร้าน

✔ลูกค้าควรนัดคิว เพื่อลดระยะเวลาการนั่งรอ และอยู่ในร้านร่วมกัน

Cr. ไทยคู่ฟ้า

มาตรการผ่อนปรน เปิดร้านเสริมสวย และร้านตัดผม แนะให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19

Facebook Comments