ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แนะประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไร?? หากจำเป็นต้องเดินทาง

369
ต้องเตรียมตัวอย่างไร?? หากจำเป็นต้องเดินทาง

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แนะประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไร?? หากจำเป็นต้องเดินทาง

  1. งด หรือ ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด: เจตนารมณ์ คือ อยู่บ้าน หากจำเป็นต้องเดินทาง เตรียมชี้แจงเหตุผล หลักฐานประกอบ
  2. ระหว่างเดินทาง ต้องพบกับอะไรบ้าง?

– การคัดกรอง: วัดอุณหภูมิ ทั้งก่อนเข้าสถานี และก่อนขึ้นรถ

– ต้องเว้นระยะห่าง: ระหว่างที่นั่งอย่างเคร่งครัด ตามที่สายการบิน รถโดยสาร เรือ ฯลฯ กำหนด

– ต้องสวมหน้ากากอนามัย: ตลอดการเดินทาง

– ตรวจสอบพื้นที่ปลายทาง: ว่ามีการกำหนดข้อปฏิบัติ และมาตรการหนักเบาอย่างไร เช่น ต้องใช้หนังสือรับรอง / มีด่านตรวจวัดไข้ ฯลฯ

95716975 137193341232332 5482720100614144000 o

การเดินทางข้ามจังหวัดของ 3 กลุ่ม (คนทั่วไป, คนภูเก็ต, คนที่ผ่าน State Quarantine )

กลุ่มที่ 1 คนทั่วไป เดินทางข้ามจังหวัดให้ งด หรือ ชะลอ ถ้าจำเป็น ต้องมีหลักฐาน และผ่านการคัดกรองในแต่ละพื้นที่ ที่ไป

กลุ่มที่ 2 คนภูเก็ต : คนไปทำงานที่ภูเก็ตจำนวนมาก ที่ต้องการออกนอกพื้นที่ ทุกคนต้องลงทะเบียน >> ผ่านคัดกรองโรค >> มีหนังสือรับรองจากจังหวัด >> เดินทางออกได้

กลุ่มที่ 3 คนที่ผ่าน State Quarantine >> มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการคัดกรองแล้ว >> มีการส่งกลับบ้านทางรถไฟ/รถยนต์

ไป 2-3 วัน ต้องกักตัว??  >> กักตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับจังหวัดปลายทางที่ไป บางจังหวัดกักตัวตามวันที่อยู่จริง และมีการบันทึกประวัติ

95831443 137254787892854 3452693431518756864 o Cr. ศูนย์ข้อมูลCOVID19

Facebook Comments