blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยแนะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาไปแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในจังหวัดอย่างเคร่งครัด เลี่ยงความเสี่ยงแพร่โควิด-19 สู่คนในครอบครัว

แนะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาไปแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในจังหวัดอย่างเคร่งครัด เลี่ยงความเสี่ยงแพร่โควิด-19 สู่คนในครอบครัว

-

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาไปแล้ว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่คนในครอบครัว

       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้บัญชาการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างขึ้นมาได้อีก แม้ว่าในช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยจะลดลงเรื่อยๆ และมีมาตรการผ่อนปรนของทางภาครัฐก็ตาม แต่ในทุกพื้นที่ยังคงต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป

blank

     กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนที่กลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของจุดตรวจคัดกรอง การกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค และรักษาความสะอาดในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน นอกจากนี้แต่ละคนต้องดูแลสุขอนามัยของตนเองให้ดี รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก และใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และไม่เป็นการนำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่กลับมาภูมิลำเนา เพื่อปกป้องพ่อแม่และญาติพี่น้อง ไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะหากกลุ่มนี้ได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ หากประชาชนจำเป็นต้องเดินทางออกจากบ้าน ถ้ากลับถึงบ้านแล้วต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว และควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

blank

Must Read

[Breaking] ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ บางพื้นที่สามารถนั่งทานในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เตรียมประกาศกำหนดจังหวัดในแต่ละสีพื้นที่ พรุ่งนี้

ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ บางพื้นที่สามารถนั่งทานในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เตรียมประกาศกำหนดจังหวัดในแต่ละสีพื้นที่ พรุ่งนี้ - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) สามารถบริโภคในร้าน โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% และนั่งได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ขายกลับบ้านได้ถึง 5 ทุ่ม *งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน* - พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม *งดหน่ายและดื่มสุราในร้าน* - พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) บริโภคในร้านได้ตามปกติ *งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน* ***ย้ำ ยังเป็นเพียงร่างมาตรการเท่านั้น โดยทาง ศบค....
error: Alert: Content is protected !!