Home ข่าวทั่วไทย กรมอุทยานฯ ยืนยันยังคงปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

กรมอุทยานฯ ยืนยันยังคงปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

-

กรมอุทยานฯ ยืนยันยังคงปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

       วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติต่อไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่สภาวการณ์ปกติ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

UDCNvt.jpg

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!