Home ข่าวทั่วไทย ย้ำ!! การให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดได้แต่ห้ามบริโภคในร้าน มีผลในวันที่ 3 พ.ค. 63 ประชาชนควรสำรวจพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะติดเหล้า

ย้ำ!! การให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดได้แต่ห้ามบริโภคในร้าน มีผลในวันที่ 3 พ.ค. 63 ประชาชนควรสำรวจพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะติดเหล้า

-

ย้ำ!! การให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดได้แต่ห้ามบริโภคในร้าน มีผลในวันที่ 3 พ.ค. 63 ประชาชนควรสำรวจพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะติดเหล้า

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และ ฉบับที่ 6 ระบุถึง มาตรการให้งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร แต่ไม่ได้มีข้อห้ามในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น นับแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 ประชาชนสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านที่จำหน่ายไปกินที่บ้านได้ แต่ห้ามกินที่ร้าน หากฝ่าฝืน ถือเป็นความผิด จะมีโทษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่ได้เป็นสินค้าต้องห้าม ไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นซื้อขายกันได้

ประชาชนควรสำรวจพฤติกรรม 7 ข้อบ่งชี้ภาวะติดเหล้า หากมีเกิน 3 ข้อขึ้นไป ถือว่า ติดเหล้า

  1. ต้องดื่มเพิ่มมากขึ้นให้เมาเท่าเดิม
  2. มีภาวะถอนแอลกอฮอล์ (ลงแดง) หรืองดการดื่ม
  3. ดื่มมากกว่า หรือนานกว่าที่ตั้งใจไว้
  4. พยามลด หรือเลิกดื่มแต่ไม่สำเร็จ
  5. หมกมุ่น ใช้เวลาหมดไปกับการดื่ม
  6. เสียการเสียงานจากการดื่ม

ผู้ที่ต้องการเลิกดื่ม หรือ มีภาวะถอนแอลกอฮอล์โทร.ปรึกษาได้ที่ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ประชาชนควรสำรวจพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะติดเหล้า

Must Read

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควักงบ 4.8 ล้านบาท จ้างงานเยียวยาโควิด 230 คนทั่วประเทศ รายได้ 10,500 บาทต่อเดือน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยผู้ว่างงานจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ใช้งบประมาณกว่า 4.8 ล้านบาท จัดโครงการจ้างงานระยะสั้นจ้าง 230 คนทั่วประเทศ รายได้ 10,500 บาท/เดือน            นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม...
error: Alert: Content is protected !!