Home ข่าวทั่วไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอย่างชัดเจน พร้อมแจงวิธีรอบการอ่านหน่วยมิเตอร์สำหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอย่างชัดเจน พร้อมแจงวิธีรอบการอ่านหน่วยมิเตอร์สำหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอย่างชัดเจน พร้อมแจงวิธีรอบการอ่านหน่วยมิเตอร์สำหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า และขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้
  3. หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง
  4. หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน
  5. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)
  6. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)

95149154 3548971505132297 1280868034893840384 o

รอบการอ่านหน่วยมิเตอร์สำหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA

การอ่านหน่วยมิเตอร์ หรือการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยของผู้ใช้ไฟฟ้า PEA เป็นการอ่านหน่วยช่วงกลางเดือน โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่และเริ่มจดหน่วยตั้งแต่วันที่ 13 14 15 16 (ขึ้นอยู่กับเดือนที่ไปจด) จนแล้วเสร็จครบทุกรายภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

จำนวนผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยของ PEA ปัจจุบันมีมากกว่า 19 ล้านราย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถอ่านหน่วยมิเตอร์ได้ประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่มีการอ่านหน่วย ซึ่งวันที่อ่านหน่วยของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายอาจมีการเหลื่อมวันกัน

ด้วยเหตุนี้ “หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นของเดือน ก.พ.” จะแจ้งในใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน มี.ค. (03/2563) เพราะการให้บริการไฟฟ้าของ PEA เป็นลักษณะใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลัง

ตัวอย่าง:  ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (บิลค่าไฟฟ้า) ประจำเดือน มี.ค.2563 ของบ้านนาย เอ

เจ้าหน้าที่อ่านหน่วยมิเตอร์หรือเจ้าหน้าที่จดหน่วยการใช้ไฟฟ้าในวันที่ 16 มี.ค. 2563 ซึ่งค่าที่อ่านได้จะเป็น “หน่วยการใช้ไฟฟ้า” ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 63 จนถึงวันที่อ่านหน่วยคือ วันที่ 16 มี.ค. 2563 จากนั้นจะพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มี.ค. 2563 (03/2563) ให้กับบ้านนาย เอ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ ก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับบ้านนาย เอ

95441123 3549882851707829 1373012065693728768 o

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

Must Read

“สุขภัณฑ์คอตโต้” ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมฉลองเปิดตัวบูธ COTTO ที่ร้านโฮมสุขภัณฑ์ มาพร้อมสุขภัณฑ์ Touchless Series และนวัตกรรม Ultra Clean+ ที่ลดการสะสมแบคทีเรีย...

“สุขภัณฑ์คอตโต้” ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมฉลองเปิดตัวบูธ COTTO ที่ร้านโฮมสุขภัณฑ์ มาพร้อมสุขภัณฑ์ Touchless Series และนวัตกรรม Ultra Clean+ ที่ลดการสะสมแบคทีเรีย 99% ภายใน 24 ชม. มั่นใจยิ่งกว่ากับระบบชำระล้างไร้สัมผัส ในยุคที่ทุกคนต้องไม่ประมาทและการ์ดไม่ตกกับโรคโควิด-19 และเชื้อโรคอีกมากมายที่อยู่รอบตัว คอตโต้จึงได้พัฒนาสุขภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ New Normal และเพื่อให้การดูแลความสะอาดเริ่มต้นขึ้นที่บ้านของทุกคน โดยได้มีการพัฒนานวัตกรรมการเคลือบผิวบริเวณข้างในโถสุขภัณฑ์ด้วยสาร Ultra Clean+...
error: Alert: Content is protected !!