สนามบินเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเปิดทำการบินในประเทศเป็นวันแรก แต่ยังคงมาตรการเข้ม ป้องกันเชื้อโควิด-19

10958

สนามบินเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเปิดทำการบินในประเทศเป็นวันแรก แต่ยังคงมาตรการเข้ม ป้องกันเชื้อโควิด-19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ทางจังหวัดต้องมาการประกาศมาตรการสั่งปิดหรืองดให้บริการในหลายกิจการด้วยกัน โดยเฉพาะในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ในช่วงเดือนเมษายนต้องปิดให้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จนกระทั่งสนามบินเกิดความเงียบเหงามากเท่าที่เคยเกิดขึ้น

ขณะที่ล่าสุดในวันนี้ จากการที่ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เริ่มทำการบินในประเทศเป็นวันแรก ส่งผลให้บรรยากาศภายในสนามบินนั้นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยพบว่ามีผู้โดยสารเริ่มทยอยเดินทางมากขึ้น และมีผู้โดยสารกลุ่มแรกกว่า 100 คน ที่เดินทางเส้นทางบินเชียงใหม่-ดอนเมือง กับสายการบินนกแอร์ ต่างลากกระเป๋าสัมภาระเดินทางมาเช็กอินและโหลดสัมภาระ ขณะที่ผู้โดยสารเที่ยวแรกที่เดินทางมากับสายการบินนกแอร์ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในเวลา 10.15 น. ได้ผ่านขั้นตอนตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด

สำหรับสายการบินที่กลับมาเปิดให้บริการ มี 4 สายการบิน ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลออนแอร์ และ ไทยวียตเจ็ท ในเส้นทาง ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และ หาดใหญ่ ทั้งขาเข้าและออก เฉลี่ยวันละ 24 เที่ยวบิน

ขณะที่ทางด้าน นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และในส่วนของผู้โดยสารขาออก จะมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน ที่ประตูทางเข้าหมายเลข 3, 5 และ 6 นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนการให้บริการ ยังอยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งกระบวนการตรวจ X Ray บุคคลและสัมภาระ การตรวจบัตรโดยสาร การซื้อสินค้าบริการ การใช้พื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และ การเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

UjOi8t.png