ผู้ว่าฯเผยยังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการผ่อนคลายตามแนวทางรัฐบาล

6488

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ แม้จังหวัดจะควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาได้แล้ว แต่ยังคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการผ่อนคลายตามแนวทางรัฐบาล

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วย นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

95034693 629649377622756 7214025111303618560 o

สำหรับประเด็นหลักที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้กับส่วนราชการต่างๆ ยังคงเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยระบุว่า แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนาได้ในช่วงนี้ โดยไม่มีผู้ป่วยเพิ่มติดต่อกัน 20 วันแล้ว แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยง และไม่ได้หมายความว่าจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยแล้ว และมาตรการ Social Distancing ยังสำคัญอยู่ ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง ส่วนนายอำเภอ คณะทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญและดูแลประชาชนอย่างถูกต้อง มีการกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อไป แม้ว่าภารกิจนี้จะลดความเข้มลง แต่ยังต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จที่ผ่านมา เกิดจากการได้ทราบข้อมูลและสอบสวน ควบคุมทันการณ์ ส่วนมาตรการผ่อนคลายนั้นในทางปฏิบัติจะต้องทำอย่างรัดกุม เพราะโรคยังคงอยู่และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษา ต้องใช้มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง โดยมอบหมายให้นายอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแลประชาชนพื้นที่ และขอให้พัฒนาการอำเภอเข้าไปดูแลป้องกันการกักตุนสินค้า พื้นที่ที่มีคนต่างด้าวพักอาศัย ให้มีคณะกรรมการทำงานโรคโควิด-19 ต่างด้าวที่เข้าใจภาษาเข้าไปประสานงานทำความเข้าใจ ขอให้ขนส่งจังหวัดดำเนินมาตรการเว้นระยะคนที่โดยสารรถสาธารณะและยานพาหนะ โดยจัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด่านชายแดนให้ดำเนินการเข้มข้นป้องกันคนนอกพื้นที่เข้าจังหวัด เนื่องจากพระราชกำหนดยังขยายระยะเวลาไปอีก 1 เดือน

95127101 629649427622751 1895293467710455808 o (2)

ขณะที่มาตรการผ่อนคลายเรื่องการเปิดสถานที่ต่างๆ ให้นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะ เนื่องจากทุกจังหวัดทั่วประเทศต้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแบบส่งถึงบ้าน โดยให้พิจารณาการใช้งบช่วยเหลือภายใต้แนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

95120072 629649404289420 5170606794308845568 o

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้มีการมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้กับผู้ประกอบคุณประโยชน์กิจการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกัน ยังได้มีการมอบเตาเผาถ่านคาร์บอน ให้กับนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำร่องใช้ในการลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 นอกจากนี้ ทางสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ได้นำต้นรวงผึ้งและต้นกล้าไม้มงคลชนิดต่างๆ มามอบให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ของตนเองอีกด้วย