“กรีนบัส” เริ่มให้บริการเดินรถ 4 เส้นทาง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พร้อมเข้มงวดคัดกรองผู้โดยสาร

8896
blank

“กรีนบัส” เริ่มให้บริการเดินรถ 4 เส้นทาง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พร้อมเข้มงวดคัดกรองผู้โดยสาร

กรีนบัสเปิดให้บริการ 1 พ.ค. 63 ซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกช่องทางแล้ววันนี้  เชียงราย – แม่สาย – พะเยา – ลำปาง – ตาก – แม่สอด สำหรับเส้นทาง 169 เชียงใหม่-น่าน ยังคงระงับการเดินทางเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐประจำจังหวัดน่าน

กรีนบัสยังคงเข้มงวดและยกระดับ Green Protection 5 ขั้นตอนเชิงรุก ด้วยมาตรการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ในราคาต้นทาง-ปลายทาง นั่งเว้นระยะ “ที่-เว้น-ที่” และต้องลงตามจุดคัดกรองของภาครัฐ ไม่รับและส่งผู้โดยสารนอกจุดที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่น
📌 เว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง เพื่อความปลอดภัย และจัดที่นั่งชิดริมหน้าต่างเท่านั้น
📌 ผู้โดยสารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
📌 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการผ้าเช็ดมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแจกทุกที่นั่ง
📌 กรอกข้อมูลขอเดินทางข้ามจังหวัด (ต.8) และเอกสารขอเข้าจังหวัดเชียงใหม่ (ชม.2) ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดคัดกรองของแต่ละจังหวัดจัดตั้งขึ้น
📌 ทำความสะอาดรถโดยสารทุกจุดสัมผัสทั้งภายในและนอกตัวรถ

เดินทางไปกับกรีนบัส ด้วยความมั่นใจและปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ และหากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ กรีนบัสขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เดินทาง เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม ช่วยลดการแพร่ระบาด และสรรสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม ลด ยับยั้ง COVID-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Inbox คลิก m.me/Greenbusthailand โทร. 053-266-480

#Greenbusthailand #เดินทางเชียงใหม่ #เชียงราย #แม่สาย #แม่สอด #พะเยา #ลำปาง #ตาก

S 5701703
S 5701704
S 5701706
S 5701707
S 5701708
S 5701709
S 5701710
S 5701711