เชียงใหม่ เผยมาตรการผ่อนปรนการกลับมาเปิดกิจการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

40531

จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นสำคัญ

นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (29 เม.ย. 63) ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยยังมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 40 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 31 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8 ราย ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคมีสะสม 1,295 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 54 รายกลับบ้านแล้ว 1,241 ราย ส่วนภาพรวมประเทศในวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเพียง 9 ราย ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของตัวเลขต่ำสิบ หายป่วยเพิ่มขึ้น 13 คน รวมผู้ป่วยหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด 2,665 คน คิดเป็นร้อยละ 90.43

UbdA7u.jpg

สำหรับการผ่อนปรนมาตรการในแต่ละกลุ่มกิจการ ของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อได้ร่วมกันพิจารณากับทางภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนชาวเชียงใหม่มากที่สุด โดยดูจากภาวะทางเศรษฐกิจ และความชัดเจนในมาตรการและการกำกับติดตามเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีการผ่อนปรนธุรกิจที่อาจจะได้เปิดให้บริการเป็นลำดับแรก คือธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ร้านตัดผม/เสริมสวย และร้านค้าขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามยังคงต้องวางแนวทางกำกับติดตามให้ชัดเจน และรอการประกาศในระดับประเทศอีกครั้ง ซึ่งหากมีการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด อาทิ การบันทึกประวัติการเดินทาง การคัดกรองผู้ใช้บริการ การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 กลับมาได้อีก โดยมีรายละเอียดมาตรการตามภาพดังนี้

2D29Apr2020125229 page 002
2D29Apr2020125229 page 003
2D29Apr2020125229 page 004
2D29Apr2020125229 page 005
2D29Apr2020125229 page 006
2D29Apr2020125229 page 007
2D29Apr2020125229 page 008
2D29Apr2020125229 page 009
2D29Apr2020125229 page 010
2D29Apr2020125229 page 011
2D29Apr2020125229 page 012
2D29Apr2020125229 page 013
2D29Apr2020125229 page 014
2D29Apr2020125229 page 015
2D29Apr2020125229 page 016
2D29Apr2020125229 page 017
2D29Apr2020125229 page 018
2D29Apr2020125229 page 019

Facebook Comments