รัฐบาลและมหาเถรสมาคม งดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563

760
งดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563

รัฐบาลและมหาเถรสมาคม งดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มหาเถรสมาคมและรัฐบาล ยังคงงดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท

ทางวัดจะมีการสวดมนต์ตามปกติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนที่จะไปทำบุญตักบาตร หรือเวียนเทียนสามารถทำได้โดยต้องยึดความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19

ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเดือนพฤษภาคมนี้ หากประชาชนไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้อยู่บ้านและรักษาระยะห่างทางสังคมเพราะยังอยู่ในช่วงที่รัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และกำหนดช่วงเวลาควบคุมการออกจากบ้านเรือนอยู่ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในวงกว้าง

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์