Home ข่าวทั่วไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2563 แล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 และ 1.1.2 ดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า

ข่าว​: แผนกสื่อสารภายในภายนอก​ กองสื่อสารองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563

Must Read

รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไขจ้างงานเด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา ช่วยค่าจ้าง 50% เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตาด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ลงความเห็นเพิ่มวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6 ) เงินเดือน 8,690 บาท/เดือน มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งทำระบบรองรับ      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง...

error: Alert: Content is protected !!