เผยโฉม “ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งแรกในรอบปี” ในคืน 28 เม.ย. 63

276
ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี

เผยโฉม “ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งแรกในรอบปี” ในคืน 28 เม.ย. 63

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประมวลภาพความสวยงามของ “ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งแรกในรอบปี” มาฝากคนไทย บันทึกภาพในช่วงค่ำของวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และสงขลา

Photo 1

ดาวศุกร์ปรากฏสว่างสุกใสทางทิศตะวันตก เห็นเด่นชัดในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือและภาคใต้หลายพื้นที่มีเมฆมาก แต่ดาวศุกร์ก็ยังโผล่ทะลุเมฆ มาให้เห็นด้วยตาเปล่าเป็นช่วงๆ ให้คนไทยได้ชมความสว่างสุกใสของดาวศุกร์ในค่ำคืนนี้

Photo 08

ดาวศุกร์สว่างที่สุดในแต่ละปี จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง เป็นช่วงที่ดาวศุกร์โคจรห่างจากโลกในระยะทางที่เหมาะสม และมีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ สำหรับในช่วงอื่นแม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่า แต่ด้วยตำแหน่งอยู่ห่างจากโลกมาก ความสว่างจึงลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงในเราจึงไม่สามารถเห็นดาวศุกร์ปรากฏสว่างเต็มดวงได้ และจะสังเกตเห็นได้ช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือหลังดวงอาทิตย์ตกเท่านั้น

Photo 09

หลังจากวันนี้ ความสว่างของดาวศุกร์จะลดลงเล็กน้อย และจะกลับมาสว่างที่สุดอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทางทิศตะวันออก

Photo 02
Photo 03
Photo 04
Photo 05
Photo 06
Photo 07

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250
E-mail: pr@narit.or.th Website : www.narit.or.th
Facebook : www.facebook.com/NARITpage
Twitter : @NARIT_Thailand, Instagram : @narit_thailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตระเทคโนโลยี โทร. 1313