วัดอุปคุต ประกาศงดประเพณี “ตักบาตรเที่ยงคืน(เป็งปุ๊ด)” ในวันที่ 5 พ.ค. 63 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

3336

วัดอุปคุต ประกาศงดประเพณี “ตักบาตรเที่ยงคืน(เป็งปุ๊ด)” ในวันที่ 5 พ.ค. 63 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 วัดอุปคุต ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการงดการจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่แพร่กระจาย ทั่วโลกตอนนี้ ทางวัดอุปคุตเล็งเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุม การแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ในการงดชุมนุมจัดกิจกรรมทางศาสนา จึงของงดประเพณี ตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) ในคืนวันอังคาร ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ทั้งนี้ ศรัทธาสาธุชน สามารถมาทําบุญตักบาตรวันพระ (วันเป็งปุ๊ด) เช้าวันพุธ ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2563 ได้ตามปกติ หากสถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับ คณะศรัทธามาพบกับประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน(เป็งปุ๊ด) อีกครั้ง ในคืนวันอังคาร ที่ 1 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2563

คณะภิกษุสามเณร คณะกรรมการ ขออํานวยอวยชัยให้คณะศรัทธาร่วมกันฝ่าวิกฤติ ครั้งนี้ไปด้วยสติสัมปชัญญะ ไม่ตื่นตระหนก และรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัยทั้งปวง เทอญฯ  (พระครูพัทธนาธิมุต) เจ้าอาวาสวัดอุปคุต

IMG 6676.thumb.jpg.fa4ce223698dd71f7d842166dc844d1c
IMG 6678.thumb.jpg.e86f28578c071cd96cc2390313fdf98b
IMG 6682.thumb.jpg.b32a469f0fd1864d19943866ee0210bd
IMG 6684.thumb.jpg.7a49669297abbfbfa3940f530ba87543
IMG 6692.thumb.jpg.e4affe160e828202b288495293614117
IMG 6694.thumb.jpg.e0cf2eb8710aa99f4215e6b4b7373538
IMG 6700.thumb.jpg.11d7224170123ef4d08f040f988211e2
IMG 6703.thumb.jpg.c26197238911182c397b44a3b7a49def
IMG 6711.thumb.jpg.b6d83823a15810a5b2360b8499fb800e
IMG 6719.thumb.jpg.d08cd7f549b1a63d24736ae7e8a135b2
IMG 6726.thumb.jpg.dadbaa7e9b05665d23484d88eb9e2e77
IMG 6662.thumb.jpg.b182f894897eb6833a3ae7871eb0a8f7
IMG 6663.thumb.jpg.bf08b07ac6dd22ad7638f31b4e1435e3
IMG 6667.thumb.jpg.fa71b891fe8730afbda2c4d920f5aff0
IMG 6670.thumb.jpg.c4168edfd9e956a4b34db6225ff51779