blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ร่วมแจกข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ร่วมแจกข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

-

blank

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ร่วมแจกข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ประกอบด้วยโครงการบ้านโบราณเชียงใหม่, โครงการตลาดอนุสาร, โครงการกาแลไนท์บาซาร์, โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่, โครงการกาแลสุริวงศ์ และ โครงการเดอะพลาซ่าเชียงใหม่ ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม กับการร่วมกับ วัดศรีดอนชัย ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง และ ร้านค้าอื่น ๆ ร่วมกันบริจาคข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ วัดศรีดอนชัย ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.

blank

Must Read

ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เชียงใหม่

24 พ.ย. 2563 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่...
error: Alert: Content is protected !!