Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ร่วมแจกข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ร่วมแจกข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

-

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ร่วมแจกข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ประกอบด้วยโครงการบ้านโบราณเชียงใหม่, โครงการตลาดอนุสาร, โครงการกาแลไนท์บาซาร์, โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่, โครงการกาแลสุริวงศ์ และ โครงการเดอะพลาซ่าเชียงใหม่ ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม กับการร่วมกับ วัดศรีดอนชัย ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง และ ร้านค้าอื่น ๆ ร่วมกันบริจาคข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ วัดศรีดอนชัย ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.

Must Read

สธ.เผยผลสอบ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เชียงใหม่ ไม่มี VIP แทรกคิว ย้ำทุกคนที่ได้รับการฉีดอยู่ในรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สธ.เผยผลสอบ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เชียงใหม่ ไม่มี VIP แทรกคิว ย้ำทุกคนที่ได้รับการฉีดอยู่ในรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวถึงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีจังหวัดเชียงใหม่มีการฉีดวัคซีนให้ VIP ก่อนบุคลากรทางการแพทย์ ว่า...