นักวิชาการตรวจสอบความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด พื้นที่อ.สันป่าตอง

     นักวิชาการตรวจสอบความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด พื้นที่อ.สันป่าตอง

      วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายบุญศรี พาลมูล เกษตรอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้นางสาวจตุรพร จิตตปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเนติพล นนทธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณัฐธิดา กระจ่างรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับชุดมวลชนสัมพันธ์ มทบ.33 อำเภอสันป่าตอง นำโดย พ.ท.โสภณ ภักดิ์เกษม ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงข้าวโพดที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุด(fall armyworm)
ในแปลงข้าวโพดในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง โดยได้แนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ประสบปัญหาดังกล่าว เฝ้าระวังและสำรวจแปลงอย่างใกล้ชิด เมื่อมีการระบาดควบคุมหนอนโดยชีววิธี การใช้สารชีวภัณฑ์และในกรณีที่ใช้เคมีให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร