เชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 19 เผย 5 กลุ่มบุคคลเข้าเกณฑ์ที่สามารถเข้าตรวจโควิด-19 ฟรีที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

blank

จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 19 ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 8 ราย แจ้งเกณฑ์ 5 กลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าตรวจโควิด-19 ฟรีที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันนี้ (27 เม.ย. 63) ว่า ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 19 แล้ว ยังคงมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 40 ราย หายกลับบ้านแล้ว 31 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 8 ราย ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 1,264 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 38 ราย กลับบ้านแล้ว 1,226 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากเขตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ทั้ง 1,509 ราย ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสังเกตอาการครบ 14 วันแล้วทุกราย

95363001 628484804405880 9102628810968268800 o

สำหรับเกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรีให้ประชาชน ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศ แบ่งเป็น 5 กลุ่มบุคคล ได้แก่

1.กลุ่มที่เดินทางไปยังหรือกลับมาจากต่างประเทศ รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก

2.กลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ใกล้ชิดกับผู้ป่วยข้อหนึ่งข้อใด “เป็นสมาชิกร่วมบ้าน”หรือ “ใกล้ชิดผู้ป่วยโดยไม่ได้สวมหน้ากาก”

3.กลุ่มที่รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก มีประวัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ 14 วันก่อนป่วย คือ อยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคโควิด-19 สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ทำอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว/สถานที่แออัด/เจอคนจำนวนมาก ไปในสถานที่มีการรวมกลุ่มคนเช่น ตลาด,ห้าง,ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

4.กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบ รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง –รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง อาการรุนแรง/เสียชีวิตหาสาเหตุไม่ได้ ภาพเอ็กซ์เรย์ปอดเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 และ

5.กลุ่มที่รู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการข้อหนึ่งข้อใด ไอ-มีน้ำมูก-เจ็บคอ-หายใจลำบาก มีผู้ป่วย 5 รายขึ้นไปจากสถานที่เดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกัน และตรวจแล้วว่าไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่

บุคคลที่เข้าข่าย 1 ใน 5 กลุ่มนี้ ถือว่าเข้าเกณฑ์จะได้รับการตรวจฟรีที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ “ไม่ว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือเป็นบวก” สอบถามข้อมูล โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422, สายด่วน สปสช. 1330 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนสามารถเดินทางไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์รักษา และทางระบบกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการส่งท่านไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ต่อไป

95159999 628484781072549 5034012270061944832 o
95249204 628484831072544 3114213381112856576 n