ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่