Home ข่าวทั่วไทย กฟภ.แจงวิธีตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและขนาดมิเตอร์ จำกัดความผู้ที่จะได้ใช้ฟรี

กฟภ.แจงวิธีตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและขนาดมิเตอร์ จำกัดความผู้ที่จะได้ใช้ฟรี

-

กฟภ.แจงวิธีตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าและขนาดมิเตอร์ จำกัดความผู้ที่จะได้ใช้ฟรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดย PEA มีคำจำกัดความ ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า   ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ขึ้นไป และผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน

โดยมีวิธีการดูประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

**หมายเหตุ

1114 คือ ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ที่รับไฟระดับแรงดัน 22-33 กิโลโวลต์

1115 คือ ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ที่รับไฟระดับแรงดัน 380/230 โวลต์

1124 คือ ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 ที่รับไฟระดับแรงดัน 22-33 กิโลโวลต์

1125 คือ ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 ที่รับไฟระดับแรงดัน 380/230 โวลต์

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA​ แนะ​ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 1.1.1 และ 1.1.2

PEA​ แนะ​ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 1.1.1 และ 1.1.2

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!