Home ข่าวทั่วไทย คมนาคม ยืนยัน พร้อมให้บริการประชาชนทันที แต่ยังคงเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

คมนาคม ยืนยัน พร้อมให้บริการประชาชนทันที แต่ยังคงเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

-

คมนาคม ยืนยัน พร้อมให้บริการประชาชนทันที แต่ยังคงเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ถึงแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 คลี่คลายลง ว่า กระทรวงคมนาคมมีความพร้อม หากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม พิจารณาอนุมัติให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

คมนาคมขนส่งก็พร้อมกลับมาให้บริการด้วยเช่นกัน แต่ยังคงยึดกติกาภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด แม้ปัจจุบันหลายจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วก็ตาม แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศ เนื่องจากยังมีอีกหลายประเทศที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน

พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชน ยังต้องเข้มงวดในการป้องกันสุขภาพตนเอง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาอยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือ หรือให้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างการเดินทาง เพราะยังมีโอกาสที่โรคดังกล่าวกลับมาได้อีกหากยังปฏิบัติไม่เข้มงวด

Cr.ข่าวจริงประเทศไทย

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!