Home ข่าวทั่วไทย คมนาคม ยืนยัน พร้อมให้บริการประชาชนทันที แต่ยังคงเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

คมนาคม ยืนยัน พร้อมให้บริการประชาชนทันที แต่ยังคงเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

-

คมนาคม ยืนยัน พร้อมให้บริการประชาชนทันที แต่ยังคงเข้มงวดตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ถึงแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 คลี่คลายลง ว่า กระทรวงคมนาคมมีความพร้อม หากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม พิจารณาอนุมัติให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

คมนาคมขนส่งก็พร้อมกลับมาให้บริการด้วยเช่นกัน แต่ยังคงยึดกติกาภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด แม้ปัจจุบันหลายจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วก็ตาม แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศ เนื่องจากยังมีอีกหลายประเทศที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน

พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชน ยังต้องเข้มงวดในการป้องกันสุขภาพตนเอง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาอยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือ หรือให้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างการเดินทาง เพราะยังมีโอกาสที่โรคดังกล่าวกลับมาได้อีกหากยังปฏิบัติไม่เข้มงวด

Cr.ข่าวจริงประเทศไทย

Must Read

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ .... เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้...
error: Alert: Content is protected !!