blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้วัดเจดีย์หลวงฯแจงการจัดประเพณีใส่ขันดอก ยืนยันคงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม

วัดเจดีย์หลวงฯแจงการจัดประเพณีใส่ขันดอก ยืนยันคงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม

-

วัดเจดีย์หลวงฯแจงการจัดประเพณีใส่ขันดอก ยืนยันคงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2563 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ออกประกศเรื่องการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2563 โดยระบุว่า วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีใส่ขันตอกบูชาเสาอินทขีลเป็นประจําทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 และพิธีออก อินทขีล วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เนื่องด้วยอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การควบคุมโรค ป้องการการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันสําคัญ เพื่อความ สงบร่มเย็นของบ้านเมือง ที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่บรรพชน จึงให้ดําเนินการตามนี้

1. คงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน

2. คงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ตลอด 7 วัน

3. ตั้งแต่งเครื่องประดับบูชาให้ครบถ้วน

4. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

5. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าในมณฑลพิธี

6. ไม่ตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีลและบริเวณวัดทั้งหมด

7. งดกิจกรรมทุกอย่างที่ทําให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน

จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2563

Uq3gGf.jpg

IMG 1622
IMG 1651
IMG 1668
IMG 1692
IMG 1698
IMG 8699
IMG 8701

blank

Must Read

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ฝากถึงคนที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและปอดอยู่แล้วจากพิษบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเอง ทำให้ความสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมและฆ่าเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดที่มากับลมหายใจลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายกว่าคนปกติ จึงขอเชิญชวนให้เลิกสูบ เพื่อสุขภาพของตนเอง และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้าน รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มีงานวิจัยระบุว่าผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนปกติ...
error: Alert: Content is protected !!