Home ข่าวทั่วไทย กรมควบคุมมลพิษเผย 17 จังหวัดภาคเหนือ ฝุ่นละออง PM 2.5 มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง และคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

กรมควบคุมมลพิษเผย 17 จังหวัดภาคเหนือ ฝุ่นละออง PM 2.5 มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง และคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

-

กรมควบคุมมลพิษเผย 17 จังหวัดภาคเหนือ ฝุ่นละออง PM 2.5 มีปริมาณฝุ่นละอองลดลง และคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ใน17 จังหวัดภาคเหนือ เวลา 09.00 น.พบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ตรวจวัดค่าได้ 14-54 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าสูงสุดอยู่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน  ส่วนสานการณ์หมอกควันภาคเหนือดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานของทุกหน่วยงานและมาตรการที่เข้มงวดในการแก้ปัญหาในพื้นที่ รวมถึงช่วงนี้ภาคเหนือเกิดพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหลายพื้นที่ ขณะที่ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่แม่โขง จุดความร้อนลดลงทุกประเทศทำให้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนลดลง คุณภาพอากาศดีขึ้นต่อเนื่อง

คพ. ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำประเทศเพื่อนบ้านดำเนินมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com  แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

Cr.โฆษกรัฐบาล

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!