คลังส่งทีม “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ลุยตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท ทั่วประเทศ

737
หลายคนที่ได้ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน จากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คลังส่งทีม “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ลุยตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท ทั่วประเทศ

หลายคนที่ได้ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน จากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่กลับไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และได้รับการแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา ซึ่งกรณีนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com

ล่าสุดมีการจัดทีม “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ในแต่ละอำเภอ โดยเป็นเครือข่ายของคลังจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยกว่า 17,000 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ทั่วประเทศ พร้อมเก็บรูปถ่ายเป็นหลักฐาน เช่น การทำงานของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลในการทบทวนสิทธิ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะส่งไปยังกระทรวงการคลัง และจะมีการแจ้งผลให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุด หากการทบทวนสิทธิ์ได้รับการอนุมัติก็จะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน

Cr: ไทยคู่ฟ้า