Home ข่าวทั่วไทย สวิตเซอร์แลนด์ฉายภาพ 'ธงชาติไทย' บนยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ส่งกำลังใจให้ชาวไทยสู้โควิด-19

สวิตเซอร์แลนด์ฉายภาพ ‘ธงชาติไทย’ บนยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ส่งกำลังใจให้ชาวไทยสู้โควิด-19

-

สวิตเซอร์แลนด์ฉายภาพ ‘ธงชาติไทย’ บนยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น ส่งกำลังใจให้ชาวไทยสู้โควิด-19

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้โพสต์ภาพผ่านแฟนเพจ ระบุว่า โดยเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาวไทย สวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการฉายภาพธงชาติไทยบนยอดเขามัทเทอร์ฮอร์นอันโด่งดัง ในหมู่บ้านเซอร์แมตส์ (Zermatt) เมื่อคืนที่ผ่านมา

     การฉายภาพดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง มอบให้แด่ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบาก และเพื่อเป็นการขอบคุณบุคคลที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ เราขอส่งข้อความแห่งความหวังและกำลังใจ ไปสู่ชาวไทยทุกคน ขอให้ท่านเข้มแข็งและมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง

Must Read

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 บาท หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา “การขับรถย้อนศรมีความผิดหากเกิดอุบัติเหตุเพิ่มโทษทางอาญา” ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กำหนดไว้ว่า ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตามในทิศทางนั้น และในมาตรา 48 นั้นได้กำหนดไว้ว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท และยังมีในมาตรา 43 (8) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น จนเกิดความเดือดร้อน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน...
error: Alert: Content is protected !!