ภาพสุดประทับใจ คุณหมอ-พยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน

8791

ภาพสุดประทับใจ คุณหมอ-พยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน   

      วันที่ 24 เมษายน 2563 แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน โดยแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล และได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ Surgical Mask, หน้ากากอนามัยแบบผ้า, Face Shield, และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ป่วยได้กล่าวขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ดูแล ให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยในโอกาสนี้ทีมเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และได้กลับบ้าน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563