ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้มผู้ใช้บริการรถโดยสาร จัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing

6033

ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้มผู้ใช้บริการรถโดยสาร จัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing

     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารก่อนเดินทางทุกคน และต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง จัดที่นั่งภายในรถโดยสาร เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing

94118025 677996016298262 5173645633994620928 o
94196398 677996242964906 8178893611748818944 o
94231244 677996326298231 7560274766137917440 o
94243332 677995482964982 3714608873760358400 o
94344917 677996556298208 3742110571558862848 o