ศบค. เผย “ตรวจโควิด-19 ได้ฟรี” หากประชาชนมีอาการหรือมีประวัติเสี่ยง 

221
ประชาชนมีอาการ- ประวัติเสี่ยง ตรวจโควิด-19 ได้ฟรี

ศบค. เผย “ตรวจโควิด-19 ได้ฟรี” หากประชาชนมีอาการหรือมีประวัติเสี่ยง 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชี้แจงว่าเกณฑ์การตรวจโรคโควิด-19 ฟรี ในขณะนี้ คือ

  • มีไข้ ร่วมกับอาการไอ
  • เจ็บคอ
  • มีน้ำมูก
  • เหนื่อยหอบ
  • อาการปอดอักเสบ
  • มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
  • มีอาชีพเสี่ยง
  • ไปสถานที่ที่ชุมชนที่มีการรวมตัว
  • สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

ซึ่งปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้นตามสิทธิการรักษา

สำหรับกรณีการแจกอาหารและสิ่งของ โฆษก ศบค.ระบุว่า เป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ แต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด พร้อมยกตัวอย่างระบบการจัดการที่ดีของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ที่มีการตรวจสอบ เช็คจำนวนและความต้องการของชุมชน จัดแบ่งจุดและเวลารับสิ่งของ เพื่อลดความแออัด

ขณะที่ กทม. ได้จัดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ bkkhelp.bangkok.go.th เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถเลือกพื้นที่และเวลา แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ช่วยจัดพื้นที่และอำนายความสะดวก ส่วนต่างจังหวัด ให้ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

โฆษก ศบค.ฝากประชาชนถึงคำว่า New Norm หรือ ชีวิตในวิถีใหม่ เนื่องจากไวรัสโคโรนา 2019 นี้ จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิต และวิถีชีวิตของทุกคนไปอีกนาน ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ ปรับตัว และป้องกัน ทั้งตัวเองและครอบครัว เพื่อความปลอดภัย

#ข่าวจริงประเทศไทย #โควิด19

Facebook Comments