ศาลากลางเชียงใหม่ ใช้ที่ล้างมือเท้าเหยียบแทนการใช้มือเปิดก๊อก ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ด้านสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

2747

ศาลากลางเชียงใหม่ ใช้ที่ล้างมือเท้าเหยียบแทนการใช้มือเปิดก๊อก ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ด้านสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

      วันที่ 24 เมษายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีการเกิดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกพื้นที่ต้องวางมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ที่ก่อนหน้านี้นั้นพบว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นค่อนข้างมีความน่าวิตกกังวล เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ที่อาจทำให้มีการนำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่ระบาดได้อย่างมาก

     แต่ภายหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดอยู่ในระยะหนึ่ง ทำให้ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือ และทุกฝ่ายต่างเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย และการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง จนทำให้ในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 จนถึงขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยสะสมติดเชื้อเพียง 40 ราย ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ (24 เม.ย.63) นับระยะเวลาต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่ 16 แล้วที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติม และมีผู้เสียชีวิตเพียง 1 ราย อีกทั้งยังสามารถรักษาผู้ป่วยและสามารถกลับบ้านได้แล้วหลายราย เหลือที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 11 รายเท่านั้น

     อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวมจะดีขึ้นมากแล้ว รวมทั้งประชาชนหลายคนลุ้นผ่อนคลายมาตรการ แต่ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ยังไม่ประมาท และยังคงไม่มีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการต่างๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใด อีกทั้งยังคงเข้มข้นในการคัดกรอง เฝ้าระวัง กักตัวผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังและกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก และถึงแม้การดำเนินการดังกล่าวจะยังคงอยู่ ประชาชนทุกคนก็ยังคงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนในขณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำกันไปแล้ว

     รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ขณะที่สถานที่ต่างๆ และสถานที่สำคัญ รวมไปถึงสถานที่ราชการในจังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ อย่างเช่น ที่ศูนย์ราชการจังหวัดที่ก่อนหน้านี้มีการติดตั้งอ่างล้างมือให้ข้าราชการและประชาชนที่เข้าไปติดต่อราชการล้างมือถูสบู่ก่อนเข้าจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล่าสุดได้เปลี่ยนระบบเปิดปิดก๊อกน้ำ จากมือหมุนมาเป็นระบบแป้นเหยียบปล่อยน้ำแทน เพื่อลดการสัมผัสกับหัวหมุนก๊อกน้ำที่มีคนใช้งานตลอดทั้งวัน เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังการติดเชื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และยังคงขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing คือการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลดีและสามารถปฏิบัติได้ง่ายในการป้องกันตัวเองและป้องกันโดยส่วนรวมด้วย

S 15392964
S 15392966
S 15392967