อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19

785
เยี่ยมชม โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม และรับฟังรายงาน ” โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ” โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งวัตถุประสงค์และความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานความเป็นมาของโครงการ โอกาสเดียวกันนี้ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมตัวแทนกลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี รายงานการออกแบบ การสร้าง การทำงาน และสาธิตหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล (CMU Aiyara ) การทำงานของอุปกรณ์กักกันเชื้อ การทำงานของตู้พ่นยาความดันลบ และการใช้งานเชิงเทคนิคของห้องฉุกเฉินความดันลบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

S 38109207

S 38109208

S 38109209

S 38109210

S 38109211

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S 38109205