จุดคัดกรอง ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ขาเข้าเมือง) มีปริมาณรถสะสมมาก โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง

730
จุดคัดกรอง ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ขาเข้าเมือง)

จุดคัดกรอง ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ขาเข้าเมือง) มีปริมาณรถสะสมมาก โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง

“เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับ เจ้าหน้าที่เองก็ต้องทำงานท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด”
…ภาพบรรยากาศเมื่อเวลา 10.00 น. จากจุดคัดกรองขาเข้าเมืองเชียงใหม่ บริเวณ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง มีปริมาณรถสะสมมาก เคลื่อนตัวได้ช้า