Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

-

     ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

     วันที่ 22 เมษายน 2563 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันนี้ (22 เม.ย. 63) ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 14 แล้ว โดยข้อมูลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 40 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 28 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค ที่มีสะสม 1,195 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 46 ราย และกลับบ้านแล้ว 1,149 ราย อย่างไรก็ดีแม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่การเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต่อไป

S 21348355
S 21348358
S 21348359

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!