ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

5626

     ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

     วันที่ 22 เมษายน 2563 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันนี้ (22 เม.ย. 63) ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 14 แล้ว โดยข้อมูลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 40 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 28 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค ที่มีสะสม 1,195 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 46 ราย และกลับบ้านแล้ว 1,149 ราย อย่างไรก็ดีแม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่การเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต่อไป

S 21348355
S 21348358
S 21348359