Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

-

     ครบ 14 วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

     วันที่ 22 เมษายน 2563 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันนี้ (22 เม.ย. 63) ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 14 แล้ว โดยข้อมูลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 40 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 28 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 11 ราย ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค ที่มีสะสม 1,195 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 46 ราย และกลับบ้านแล้ว 1,149 ราย อย่างไรก็ดีแม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่การเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต่อไป

S 21348355
S 21348358
S 21348359

Must Read

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ .... เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้...
error: Alert: Content is protected !!