ระวัง!! สถานที่และสิ่งของใกล้ตัว 10 จุดสะสมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

598
จุดสะสมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระวัง!!  สถานที่และสิ่งของใกล้ตัว 10 จุดสะสมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบ้านเราจะเริ่มลดลงแล้ว แต่อย่าเพิ่งวางใจ! เพราะเชื้อไวรัสฯ อาจยังคงแฝงตัวอยู่ตามสถานที่หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่เราคาดไม่ถึงและต้องสัมผัสอยู่บ่อยครั้ง วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งเหล่านั้น แต่หากเลี่ยงไม่ได้ ให้รีบทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสทันที เช่น ล้างมือ เป็นต้น

ทีมงานไทยคู่ฟ้าจึงนำ 10 จุดใกล้ตัว ที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีการจัดการมาฝากครับ

Cr.ไทยคู่ฟ้า

จุดสะสมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019