Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ธารน้ำใจชาวเชียงใหม่ หลั่งไหลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ธารน้ำใจชาวเชียงใหม่ หลั่งไหลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

-

ธารน้ำใจชาวเชียงใหม่ สานพลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

     วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้ามุข อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สมทบช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง มูลนิธิโครงการหลวง มอบผลิตผลทางการเกษตรและน้ำดื่ม และสมาคมสตรีศรีล้านนาไทยจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ และ Face Shield

S 20594736

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรถุงยังชีพ และ Face Shield ให้แก่อำเภอต่าง ๆ และในส่วนของข้าวสาร อาหารแห้ง ผลิตผลทางการเกษตรและน้ำดื่ม มอบหมายให้ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน ในช่วงบ่ายของวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

S 20594738
S 20594739
S 20594740
S 20594741
S 20594742
S 20594743
S 20594744
S 20594745
S 20594746/h4>

Must Read

สธ.เผย 60 จังหวัดคุมโควิด-19 ได้ดี สถานการณ์ดีขึ้น อาจประเมินผ่อนปรนมาตรการได้

กระทรวงสาธารณสุข เผย 60 จังหวัดถือว่าสถานการณ์ดี อาจผ่อนปรนมาตรการได้ รอประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อหลังครบสัปดาห์นี้ ย้ำมาตรการควบคุมโรคประเมินทุกด้าน เพื่อฟื้นตัวอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และไม่ช้าเกินไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า...
error: Alert: Content is protected !!