ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เยียวยาผลกระทบ ‘โควิด-19’

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เยียวยาผลกระทบ ‘โควิด-19’

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท รายละเอียด ดังนี้