กรมควบคุมโรคเตือน เพศชายและผู้สูงวัย เสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าหญิง 4 เท่า

blank

กรมควบคุมโรคเตือน เพศชายและผู้สูงวัย เสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าหญิง 4 เท่า

    วันที่ 18 เมษายน 2563 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ถือว่าแนวโน้มดีขึ้น ความเสี่ยงยังมีแต่ถือว่าน้อยลง แต่ยังจำเป็นอย่างมากที่ประชาชนต้องช่วยกันเว้นระยะห่างทางสังคม ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างกัน 2 เมตร กินร้อน ใช้ของส่วนตัวไม่ปะปน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ

U39G3P.jpg

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง พบผู้ป่วยของไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ป่วยและเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า ปัจจัยความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากที่สุด คือ อายุ ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีอัตราเสียชีวิตสูง พบอายุเกิน 70 ปีขึ้นไปอัตราเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 12 แต่ไทยถือเป็นประเทศที่มีระบบการดูแลที่ดีมาก ทำให้อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก ที่มีอัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 6

ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์